Välkommen till Sisam Kult

Välkommen till Sisam-Kults nya hemsida, här kan du läsa om föreningens historia och aktiviteter. Sisam-Kult har funnits sedan 2019, detta efter en sammanslagning av KULT- Sandarne Kultur och Historiska Förening samt SISAM- Sandarne i Samverkan. För verksamheten utgör sammanslagningen ingen skillnad. Vi arbetar fortsatt med samma frågor och uppgifter.

Föreningen skall verka för en positiv utveckling inom Sandarneområdet genom att arbeta för förbättrad service, kommunikationer, sociala förhållanden samt värna miljön. Ett viktigt mål för föreningen är att sprida kunskap om Sandarnes historia och kultur, förr nu och i framtiden. Föreningen skall vara partipolitiskt obunden.

Läs mer om vår verksamhet

PÅ GÅNG

Invigning av informationstavlor
Lördag 9:e juli kl. 13:00 inviger vi våra nya informationstavlor i Bruksparken. I samband med det uppmärksammar vi också att det är 90 år sedan skotten i Sandarne. Efter invigning kommer det att serveras kaffe uppe på vår lokal (vid pizzerian)
Öppettider på Service-Centret
Under sommaren kommer vi att ha öppet på Service-Centret följande tider.
Fredag 15/7 kl. 12:00-15:00
Fredag 22/7 kl. 12:00-15:00
Fredag 29/7 kl. 12:00-15:00
Veckopromenader
Pausade till i höst
Språkcafé
Pausade till i höst
Studiecirkel
Pausad till i höst
Försäljning av Bengt Enqvists alster
Vi har ett flertal tavlor samt träskulpturer av konstnären Bengt Enqvist till salu. Hör av er om ni är intresserade så ordnar vi visning.

Bli medlem

Vi ser gärna att fler blir medlemmar i vår förening, nedan ser du hur du enkelt kan ansluta dig till vår verksamhet. Årsavgiften för medlemskap är 100:- för enskild medlem.

Eller
150:- för hel familj

Bankgiro 5063-0144
Swish 123 290 4274