Om verksamheten

SISAM-KULT äger och driver Gussistugan. Våren 2020 rustade vi stugan, målade och lade nya golvmattor. 

Av tradition håller vi på vårvintern stugan öppen på söndagar mellan sportlov och påsklov. Där kan man serveras kaffe med våfflor, korv med bröd eller annan fägnad. Stugan brukar vara mycket välbesökt under denna tid. Genom rustningen hoppas vi locka nya och fler hyresgäster. 

Bokning/ Uthyrning sker i samarbete med Stenö Camping.
Gussistugan en solig vårdag
Sandarne har en spännande och dramatisk historia som vi vill förmedla till intresserade besökare: Sågverksepoken, strejker och konflikter, bl.a. ”Skotten i Sandarne 1932”. En händelse som vi särskilt uppmärksammade under 2017 var hundraårsminnet av hungerdemonstrationerna. Dessa förekom över hela landet men startades spontant av fyra kvinnor från sågverken i Sandarneområdet. En utställning om de lokala hungermarscherna finns att beskåda i vår lokal.

Vår förening har fått mycket beröm från ortsbor och turister för skötseln av Bruksparken med dess blomsterprakt och fontän. Där finns också informationstavlor som berättar om traktens historia. Under hösten 2020 invigdes också vårt första industrihistoriska minnesmärke detta i form av en Stabbläggare stående på en kollergångsten (konstnär Göran Strandow), vilket knyter ihop sågverksepoken med massaepoken. Under 2021 fick skulpturen sällskap av ytterligare två konstverk, dels en Ångslup (konstnärer Pär och Rikard Ljusberg) som illustrerar den intensiva skärgårdstrafiken som utmärkte tidsperioden, dels Boet (konstnär Kent Wahlbeck), som minner om vår närhet till havet och naturen.
Statyerna i Bruksparken en höstkväll
Sågverkstrampet är något som vi i föreningen är stolta över. Längs den dryga milen långa cykelleden från Faxeholmen till Källskär/Stenö får man förutom motion en lektion eller två om den omvälvande utveckling som skedde i och längs Söderhamnsfjärden. Vid varje betydande plats längs ”trampet” finns informationstavlor som berättar om denna för kommunen omdanande period. Vill man ha en ”snabbgenomgång” av Sågverkstrampet beger man sig till Stenö Camping, där har vi placerat samtliga informationtavlor som finns längs ”Stora trampet” på en slinga runt Campingen, som fått namnet ”Lilla Trampet”.

Under ”pandemihösten” 2020 tog föreningen initiativ till att starta gemensamma promenader i Sandarneområdet för att dels få frisk luft i lungorna och för att få träffas och lära varandra något om hembygden. Under hösten 2021 kommer vi att återuppta promenaderna.
Längs Sågverkstrampet finns det många informationstavlor.
För fem år sedan startade SISAM-KULT ett Språkcafé med avsikt att hjälpa flyktingar och nysvenskar att erövra det svenska språket och underlätta integrationen. De första åren var vi så många som upp till 35 personer i vår lilla lokal, både nyanlända och infödda. Vi träffades på söndagseftermiddagar och hade mycket gott utbyte av samvaron. Efter hand spreds deltagarna över landet och många av våra nya vänner hade då skaffat sig goda kunskaper i språket och om samhället och inte minst hade vi infödda svenskar lärt oss mycket om våra vänners olika kulturer och erfarenheter. 

Vi är nu en mindre skara som efter önskemål från både svenska infödda och nysvenska kamrater träffas varannan söndag. Nu borde vi kalla våra träffar för diskussionscafé istället då alla av våra nyanlända vänner talar utmärkt svenska.

SISAM- KULT har ett utmärkt samarbete med Söderhamns Teaterförening där vi oftast årligen arrangerar en teaterföreställning på Östanbogården.